Punkty karne

Nie pozwól, aby to przytrafiło się Tobie!

Zbliżasz się do 24 punktowego limitu karnego? Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Kursy jeszcze tylko do połowy września 2022 roku. Wykorzystaj okazję i pozbądź się punktów karnych!

Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli przekroczysz sumę 24 punktów karnych w ciągu roku zostaniesz skierowany/a przez stosowny Urząd Starosty na egzamin teoretyczny i praktyczny.

UWAGA: szkolenia tylko do 16 września 2022 roku

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

Uwaga: Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.

Gdzie uzyskać informacje o stanie punktów karnych?

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego – informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 109, w pokoju 503, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

  1. Posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
  2. Nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie dwunastu miesięcy;
  3. W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt;
  4. Nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

UWAGA: Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Jak się zapisać?

Zapisy na kurs prowadzone są:

Osobiście:

  • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 13:45 oraz od 14:00 do 21:45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
  • w Krakowie (ul. Balicka 127) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 13.45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
  • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30.

Mailowo:

  • W tym celu należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę informacyjną wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Opłata za szkolenie wynosi 350

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, kurs punkty karne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy najbliższych szkoleń:

12 wrzesień 2022 (w godz. 9.00-14.00 ) – brak wolnych miejsc

14 wrzesień 2022 (w godz. 9.00-14.00 ) – brak wolnych miejsc

15 wrzesień 2022 (w godz. 9.00-14.00 stacjonarnie, ul. Nowohucka 33a) – brak wolnych miejsc

16 wrzesień 2022 (w godz. 9.00-14.00 ) – brak wolnych miejsc

od 17 września 2022 nie przeprowadzamy przedmiotowego szkolenia

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 oraz innymi przyczynami zewnętrznymi zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.

Na zajęcia w w wersji stacjonarnej należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu (w godz. 7.00-15.00): +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 488).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.