Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa

Kierowałeś  pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu? Otrzymałeś stosowne skierowanie na kurs reedukacyjny od starosty?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 roku poz. 126 z późn. zmianami) organizujemy kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 140).

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE:

  • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 19.45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
  • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30.

MAILOWO:

– wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową

– skan skierowania na kurs reedukacyjny wydanego przez odpowiednie Starostwo

– potwierdzenie przelewu opłaty za szkolenie

Opłata za szkolenie wynosi 400 PLN.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko

Liczba miejsc ograniczona.

Terminy najbliższych szkoleń:

30-31 październik 2021 (sobota-niedziela w godz. 9.00-15.00) – ostatnie wolne miejsca

6-7 listopad 2021 (sobota-niedziela w godz. 9.00-15.00)

Miejsce szkolenia: sala nr 9 ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco i szczególnie przy zapisach drogą mailową w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin szkolenia. Przesłanie mailowe wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dodatkowo uczestnik musi mieć założoną maseczkę ochronną. Przed wejściem do siedziby MORD w Krakowie obowiązkowo badana jest temperatura – jeżeli pomiar wskazuje wartość powyżej 37,5oC osoba nie może uczestniczyć w szkoleniu.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Informacja dotycząca odbioru zaświadczeń:

– po kursie prowadzonym w weekend – odbiór zaświadczeń po ukończonym kursie dla osób, które chcą tego dokonać osobiście, możliwy jest w Informacji w pierwszym dniu roboczym po szkoleniu od godz. 12.00 do 19.45 lub w kolejne dni w godz. od 6.00 do 19.45;

po kursie prowadzonym w tygodniu – zaświadczenia wydawane są w drugim dniu kursu po zakończonych zajęciach.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu (w godz. 7.00-15.00): +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  (Dz. U. 2019 poz. 140).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.