Wysokość opłat za egzaminy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. u. poz. 78).

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych kandydatów na kierowców i kierowców od dnia 19 stycznia 2013 r.:

Egzaminy teoretyczne:

  • Egzamin teoretyczny na kategorię AM, A1, A2,A, B, B1, C1, D1, T, C, D – 30 PLN

Egzaminy praktyczne:

  • Egzamin praktyczny na kategorię AM – 140 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię A1, A2, A – 180 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię B – 140 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię B1, C1, D1 i T – 170 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię C, D, B+E – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię C+E, C1+E – 245 PLN
  • Egzamin praktyczny celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B – 170 PLN

Osoba niepełnosprawna, w przypadku, gdy jazda odbywa się pojazdem dostosowanym do rodzaju schorzenia, podstawionym przez tę osobę, nie ponosi kosztów egzaminu!

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.