Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Informacja o zasadach dotyczących egzaminowania i zapisów na egzaminy w warunkach utrzymanych rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego w dniach od 21 czerwca 2021 r. do odwołania.

Kraków, ul. Nowohucka 33a.
Nie przewidujemy odstępstw od planu egzaminów – wszystkie egzaminy powinny odbywać się bez przeszkód, za wyjątkiem egzaminów na kategorie motocyklowe, które mogą zostać zawieszone z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane na bieżąco.
Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 21:45 (z przerwą techniczną od 13:45 do 14:00), tel. 12 656 5620 w. 100.

Oddział Terenowy przy ul. Balickiej 127 w Krakowie.
Nie przewidujemy odstępstw od planu egzaminów praktycznych Egzaminy teoretyczne będą również odbywać się zgodnie planem przez cały tydzień.
Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:45, nr telefonu 12 393 37 41

Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7.
Nie przewidujemy odstępstw od planu egzaminów praktycznych za wyjątkiem egzaminów na kategorie motocyklowe, które mogą zostać zawieszone z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane na bieżąco. Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:45, tel. 33 472 06 17, 697 003 270.

Uwaga!
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach oraz w czasie egzaminów. Przyłbice i półprzyłbice nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars CoV-2 i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w MORD, egzaminator może odmówić przeprowadzenia egzaminu, jeżeli osoba egzaminowana nie będzie korzystać z maseczki zakrywającej nos i usta.

Uprzejmie prosimy o przybycie na egzamin na 10 minut przed ustalonym terminem.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami pracy Ośrodka i ograniczeniami w egzaminowaniu umieszczonymi na stronie www.mord.krakow.pl bezpośrednio przed udaniem się na egzamin.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2021 r.