egzaminowanie

Egzaminowanie

Prawo jazdy kat. D

Prawo jazdy kat. D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.
Galeria