Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Kategoria AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem;
  • czterokołowcem lekkim
  • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 14 lat.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.