egzaminowanie

Egzaminowanie

Prawo jazdy kat. B - Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. B organizowane są następujące rodzaje egzaminów:
  • egzaminy teoretyczne;
  • egzaminy praktyczne.
Osoby zdające powinny przyjść na egzamin w dniu i o godzinie ustalonej przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta (patrz: zaświadczenie wydane przez B.O.K.).

Miejscem oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego jest poczekalnia przed Salą Komputerową "I", skąd osoby zdające będą zapraszane do sali.

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Miejscem oczekiwania na egzamin praktyczny jest poczekalnia. Egzaminator, po wylosowaniu osoby zdającej, odczytuje w poczekalni jej imię i nazwisko i zaprasza do samochodu.

Osoby zdające zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości tzn: dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu i okazania go egzaminatorowi w celu sprawdzenia tożsamości.