egzaminowanie

Biuro Obsługi Klienta

Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii - oraz wyznacza ich terminy.

Zapisy są dokonywane w placówce, w której będzie przeprowadzony egzamin. Nie ma możliwości zapisania się na egzamin w innej lokalizacji.

Termin egzaminu po raz pierwszy najlepiej ustalić osobiście. Może to zrobić osoba inna, która w Biurze Obsługi Klienta przedłoży UPOWAŻNIENIE od osoby, którą reprezentuje osoba upoważniona i kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu osoby upoważniającej.

Ustalając termin po raz kolejny, osoba upoważniona przedstawia jedynie upoważnienie.

Osoba upoważniona powinna okazać także własny dokument tożsamości.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

a) dowód osobisty,

b) kartę pobytu,

c) paszport.

§ 12.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”