egzaminowanie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Senior bezpieczny na drodze 21.09.2018

W dniu 21 września organizowana jest w Krakowie, przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Akcja Profilaktyczna, skierowana do Seniorów - uczestników ruchu drogowego. Akcję wspierają: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie i Radio Kraków.
Impreza odbędzie się w siedzibie Radia Kraków, przy Al. Słowackiego 20 w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Dyrekcja MORD w Krakowie.