egzaminowanie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Konferencja BRD w Krakowie


Małopolska Wojewódzka Rada

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Program Konferencji naukowo – technicznej

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Małopolsce – dotychczasowe działania i perspektywy”

Kraków, 9 – 11 czerwca 2015 roku

Patronat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

10.06 – środa

Obrady Konferencji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie:

1. 9.30 – 9.40 Powitanie uczestników i słowo wstępne wygłoszone przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Pana Jacka Krupę.

2. 9.40 – 09.50 - Wystąpienie Z-cy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – mł. insp. Leszka Jankowskiego.

3. 10.50 – 10.20 - „Audyt i inspekcja dróg szansą na poprawę brd” - prof. dr hab. Marian Tracz – Politechnika Krakowska.

4. 10.20 – 10.50 – „Przepisy ruchu drogowego w polskich realiach” – Pan Marek DworakSekretarz WRBRD - Dyrektor MORD w Krakowie.

10.50 - 11.20 Konferencja prasowa

5. 11.20 – 11.40 – „Bezpieczeństwo w przewozach pojazdami komunikacji miejskiej” – Pan Grzegorz Dyrkacz – Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie.

6. 11.40 – 12.00 – „Czy drogi powiatowe są bezpieczne” – Pan Adam Czerwiński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

7. 12.00 – 12.40 – „Działania zarządców dróg na rzecz poprawy brd, na drogach województwa małopolskiego” – Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków – Pani Agnieszka Wachowska oraz Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich - Pan Tomasz Pabis.

8. 12.40 – 13.10 - „Małopolski Program BRD na lata 2014 – 2020 – diagnozy, założenia programu i jego filary. Szanse i ryzyka związane z jego wdrożeniem” - prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska.

9. 13.10 – 13.40 - Program „Road Show”- Pani Katarzyna Dobrzańska – Junco – Prezes Centrum Inicjatyw BRD .

10. 13.40 – 14.00 Prezentacja filmowa głównych działań Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

15.15 18.00 - Przejazd na poligon Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” – udział w pokazach i obserwowanie konkursów.


11.06 – czwartek

II-gi dzień obrad Konferencji w sali audiowizualnej Hotelu:

  • 9.00 – 10.30 Panel dyskusyjny: „Pieszy oczekujący przed przejściem dla pieszych”.; „Zagrożenia brd związane ze wzrastającym ruchem rowerowym” – moderator Prof. Marian Tracz; paneliści: prof. Stanisław Gaca, Antoni Wontorczyk, Piotr Sławeta, Marcin Wójcik, Marek Dworak.
  • 10.30 – 11.00 – uzupełnienie wniosków pokonferencyjnych i zakończenie Konferencji.