egzaminowanie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Posiedzenie WRBRD

W dniu 30stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczo budżetowy.
W głosowaniu członków Małopolskiej WRBRD zostało zatwierdzone Sprawozdanie z działalności WRBRD za 2014 rok, które zostało przesłane do Krajowej Rady BRD.
Pod głosowanie Rady przedstawiono także projekty planów wydatków Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego na poprawę brd w roku 2015.

pliki do pobrania