egzaminowanie

Aktualności

Poniedziałek, 7 Marca 2016

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMINY PAŃSTWOWE

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego,

jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu

jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

a) dowód osobisty;

b) kartę pobytu;

c) paszport;

d) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

e) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

f) zgoda na pobyt tolerowany.

§ 12.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”